Bài 24: Công và công suất

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 24: Công và công suất SGK Vật Lý lớp 10

I. Công :

  • Khi lực F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc a thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức A = F.s.cosα.
  • α nhọn thì cosα > 0, suy ra A > 0, khi đó A gọi là công phát động.
  • α = 900 thì cosα > 0, suy ra A = 0.
  • α tù thì cosα < 0, suy ra A <0, khi đóc A gọi là công cản.
  • Công có đơn vị là jun (J).

II. Công suất:

  • Công suất (hay tốc độ sinh công) là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Ta có: P=At

  • Đơn vị của công suất là jun trên giây, được đặt tên là oát, kí hiệu W. Ngoài ra người ta còn sử dụng đơn vị thực hành của công là oát giờ (Q.h)

Ta có: 1KW = 3600 J;

          1 KWh = 3600 Wh

Khái niệm công suất cũng được mở rộng cho tất cả các nguồn phát năng lượng không phải dưới dạng sinh công cơ học.