Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang SGK Vật Lý lớp 10

I. Khảo sát chuyển động ném ngang

+ Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần theo hai trục tọa độ (gốc O tại vị trí ném, trục Ox hướng theo vectơ vận tốc đầu v , trục Oy hướng theo trọng lực P)

+ Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình : ax = 0; vx = v0; x = v0.t

Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình : a = g ; vy = gt ; y = 12gt2

II. Xác định chuyển động của vật

+ Khử t giữa hai phương trình x = v0t và y = 12gt2, ta được phương trình quỹ đạo của vật là y = g2v02x2 .Như vậy, quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường Parabol.

+ Thời gian chuyển động của vật ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao h và được xác định:

y = 12gt2   = h  => t = 2hg

+ Tầm xa L =  xmax   = v0.t = v02hg