ĐỀ 1, TRANG 35, SGK Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Tình thương là hạnh phúc của con người

( tham khảo một số ý cơ bản sau)

* Giải thích vấn đề

- Tình thương là tình cảm gắn bó giữa người với người, giữa con người với quê hương, đất nước … Tình thương là cơ sở tạo nên vẻ đẹp của xã hội.

- Hạnh phúc là sự sung sướng, toại nguyện. Hạnh phúc chỉ được tìm thấy trong tình yêu thương và khi ta biết yêu thương. Câu nói nhấn mạnh vai trò cuả tình thương trong cuộc sống

*  Những biểu hiện của tình yêu thương

- Yêu quê hương, đất nước của mình.

- Thương người "như thể thương thân".

- Tình thương gia đình.

* Bình luận: Yêu thương là hành động, hành động vì tình thương mới thực sự hạnh phúc.

- Phải biết đấu tranh để bảo vệ đất nước, quê hương.

- Phải biết chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ mọi người.

- Phải biết đỡ đần, gánh vác công việc gia đình giúp cha mẹ.

Bác bỏ, phê phán những người không có tình thương, ích kỉ hẹp hòi/ Nên biết đặt tình thương hợp lí, đúng đối tượng

* Rút ra bài học nhận thức và hành động