Bài tập hình học lớp 10

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa
Bài tập hình học lớp 10 là hệ thống các bài tập sách giáo khoa đầy đủ, dễ hiểu và hay nhất. Là tài lệu giúp cho học sinh lớp 10 có điều kiện tham khảo và tự học để nắm vững các kiến thức và kỹ năng đã được học trong sách giáo khoa Hình học 10.

Nội dung của nó bao gồm:

Chương I: Vectơ. Là chương bổ sung các kiến thức về hình học phẳng, đặc biệt là vectơ và mặt phẳng tọa độ. Bài 1: Các định nghĩa, phần bài tập SGK trang 7 Hình học 10. Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ, phần bài tập SGK trang 12 Hình học 10. Bài 3: Tích của vectơ với một số, phần bài tập SGK trang 17 SGK Hình học 10. Bài 4: Hệ trục tọa độ, phần bài tập trang 26, 27 SGK Hình học 10. Bài tập ôn tập chương I trang 27 SGK Hình học 10.

Chương II: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng. Nộ dung chương này gồm có :

Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800, phần bài tập SGK trang 40 Hình học 10. Giải các bài tập bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ, phần bài tập SGK trang 45 Hình học 10. Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác, phần bài tập trang 59 SGK Hình học 10. Bài tập ôn tập chương II trang 62 SGK hình học 10.

Chương III:Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Trên cơ sở các kiến thức mở đầu về hệ trục tọa độ chương này sẽ đi sâu nghiên cứu về phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình elip. Bài tập phương trình đường thẳng trang 80 SGK Hình học 10. Bài tập phương trình đường tròn trang 83 SGK Hình học 10. Bài tập phương trình elip trang 88 SGK Hình học 10. Bài tập ôn tập chương III trang 93 SGK Hình học 10.

Lời giải mỗi bài tập SGK được trình bày như sau:

- Các kiến thức liên quan: Phần này nêu tóm tắt lý thuyết của sách giáo khoa liên quan đến bài tập, những kỹ năng cần có và công thức cần ghi nhớ.

- Lời giải các bài tập: Phần này trình bày rõ ràng chi tiết từng lời giải bài tập sau mỗi bài học.

Đặc biệt ở các phần bài tập trắc nghiệm, ngoài đáp án còn trình bày cách giải nhanh để tìm đáp án đúng giúp các em luyện thi thành công trắc nghiệm môn toán.

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích các em nhiều trong việc học tốt môn Hình học 10 và giải các bài tập hình học lớp 10.

Chuyên đề

Bài tập hóa học hữu cơ lớp 11

Bài tập Hóa học hữu cơ lớp 11 bằng cách nhớ và suy luận hay nắm thật chắc kiến thức. Lý thuyết trong Hóa hữu cơ thường chiếm tỉ lệ câu hỏi cao hơn trong các đề thi nên số lượng khá nặng, do đó điều các bạn cần làm là chú trọng nắm chắc các vấn đề về lý thuyết ngay từ đầu.
19:40 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Giải bài tập hóa học lớp 11

chúng ta cần giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk trước, là các bài tập vận dụng trực tiếp khái niệm và công thức vừa học, sau đó đến giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk nâng cao
19:33 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Các dạng bài tập hóa học hữu cơ lớp 11

Hóa học hữu cơ lớp 11 là học tốt, hiểu sâu lý thuyết và giải các dạng bài tập Hóa học hữu cơ lớp 11 càng nhiều càng tốt
19:24 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 11

Ở môn Hóa học lớp 11, các bạn học sinh được tiếp xúc với hóa hữu cơ – được đánh giá là phần có nội dung dễ bị mất gốc nhất, kể cả đối với các bạn học sinh học tốt môn Hóa trước giờ.
09:17 Ngày 22 tháng 10 năm 2018

Bài tập hóa học lớp 11

Để giúp các em học sinh tiếp thu môn Hóa học lớp 11 tốt hơn và có thêm tài liệu tham khảo tại nhà để ôn tập các bài học ở trường, baitap.me xin gửi đến các em bộ Bài tập Hóa học lớp 11
22:29 Ngày 17 tháng 10 năm 2018