Câu 1 Trang 98 SGK Hình học 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 1. Cho hai vecto a và b sao cho  . Với giá trị nào của m thì hai vecto vuông góc với nhau?


Để hai vecto vuông góc với nhau thì:

.