Câu 5 Trang 99 SGK Hình học 10

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 55
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 5. Chứng minh rẳng trong mọi tam giác ABC ta đều có: 

a) a=bcosC+ccosB 

b) sinA=sinB.sinC+sinC.cosB

c) . 


 

Câu 5 Trang 99 SGK Hình học 10
Câu 5 Trang 99 SGK Hình học 10

a) Trong tam giác ABC, theo định lí cosin ta có:

Ta có:

Vậy a=bcosC+ccosB

b) Trong tam giác ABC , theo định lí sin:

 Ta có: 

c) Ta lại có: 

mà 

Thế b=2RsinB,c=2RsinC vào (2) ta được: