Câu 2 Trang 98 SGK Hình học 10

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 2. Cho tam giác ABC có hai điểm M,N  sao cho  

a) Hãy vẽ M,N khi 

b)  Hãy tìm mối liên hệ giữa α,β để MN//BC.


Câu 2 Trang 98 SGK Hình học 10
Câu 2 Trang 98 SGK Hình học 10

a) Ta có:

b) Ta có:

Ta cũng có:

Do đó, để MN//BC thì

 phải cùng phương, cho ta .