Câu 2 trang 10 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,65
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

Có các khổ giấy chính nào dùng cho bản vẽ kĩ thuật?


Các khổ giấy chính là:

Kí hiệu

AO

A1

A2

A3

A4

Kích thước (mm)

1189 X 841

841 X 594

594 X 420

420 X 297

297 X 210