Câu 3 trang 10 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Tỉ lệ là gì?


Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biếu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó.