Câu 4 trang 10 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,10
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu tên gọi, mô tả hình dạng và ứng dụng các loại nét vẽ thường dùng.


- Nét liền đậm: A1: đường bao thấy, cạnh thấy

- Nét liền mảnh: 

+ B1: Đường kích thước

+ B2: Đường gióng

+B3: Đường gạch gạch trên mặt cắt

_ Nét lượn sóng: C1: Đường giới hạn một phần hình cắt

_ Nét đứt mảnh: F1: Đường bao khuất, cạnh khuất

_ Nét gạch chấm mảnh: 

+ G1: đường tâm

+ G2: đường trục đối xứng