Câu 3 trang 149, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng TD và MN Bắc Bộ.


Khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng TD và MN Bắc Bộ.

* Khả năng:

Có nhiều đồng cỏ, chủ yếu trên các cao nguyên ở độ cao 600 - 700m, có thể phát triển chăn nuôi trâu, bò (lấy thịt và lấy sữa), ngựa, dê.

* Hiện trạng:
- Bò sữa được nuôi ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La).
- Trâu, bò thịt được uôi rộng rãi.
- Đàn trâu chiếm 1/2 đàn trâu của cả nước với hơn 1,7 triệu con. Đàn bò có 900 nghìn con, chiếm 16% đàn bò của cả nước (năm 2005).

* Khó khăn:

- Khó khăn trong công tác vận chuyển các sản phẩm chăn nuôi tới nơi tiêu thụ (các vùng đồng bằng và đô thị) làm hạn chế việc phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng.
- Các đồng cỏ cũng cần được cải tạo, nâng cấp năng suất.