Câu 5 trang 149, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng.

Câu 5 trang 149, SGK Địa lí 12.
Câu 5 trang 149, SGK Địa lí 12.

 Các trung tâm công nghiệp quan trọng:

- Quy mô trung bình: Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long.

- Quy mô nhỏ: Cẩm Phả.