Câu 3 trang 46 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,60
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Ở mỗi giai đoạn thiết kế thường dùng loại bản vẽ nào?


+ Giai đoạn hình thành ý tưởng: vẽ sơ đồ hoặc phắc hoạ sản phẩm.

+ Giai đoạn thu thập thông tin: đọc các bản vẽ liên quan đến sản phảm khi thiết kế, lập các bản vẽ phác của sản phẩm.

+ Giai đoạn thẩm định: trao đổi ý kiến thông qua các bản vẽ thiết kế sản phẩm.

+ Giai đoạn lập hồ sơ kĩ thuật: lập các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm.