Câu 6, trang 84, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Qua chùm bài ca dao đã học, anh chị thấy những biện pháp nghệ thuật nào được dùng trong ca dao. Những biện pháp đó có gì khác so với nghệ thuật thơ của văn học viết?


Nghệ thuật:

- Sự lặp lại mô thức mở đầu: thân em như…

- Sử dụng các hình ảnh biểu tượng: khăn, đèn, gừng….

- So sánh, ẩn dụ.

- Thể thơ: Lục bát, 4 chữ, song thất lục bát, hỗn hợp.

* Nét riêng: Lấy những sự vật gần gũi, cụ thể với đời sống của người lao động để so sánh, gọi tên, trò chuyện như: nhện, sao, con sông, chiếc cầu, cái đèn, cái khăn… mang đậm chất dân gian.

* Văn học viết: Sử dụng trang trọng mang tính chất bác học