Câu 1, trang 85, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm 5 bài ca dao bắt đầu bằng Thân em, phân biệt sắc thái ý nghĩa của chúng


1. Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân.

Bài ca dao thể hiện thân phận bấp bênh của người phụ nữ trong xã hội cũ thông qua hình ảnh giếng giữa đàng, nếu gặp người biết được giá trị của nó thì sung sướng, hạnh phúc và ngược lại

2. Thân em như quế giữa rừng
Thơm tho ai biết, ngát lừng ai hay

Thân phận người phu nữ được ví như quế giữa rừng: có vẻ đẹp, có giá trị nhưng không ai biết đến.

3. Thân em như cá rô thia
Xuống sông mắc lưới lên đìa mắc câu

Thân phận người phụ nữ tội nghiệp, không có lối thoát cho mình dù họ có cố gắng như thế nào đi nữa.

4. Thân em như miếng cau khô
Người thanh tham mỏng, kẻ thô tham dày

Người phụ nữ không tự quyết định được giá trị của bản thân, phải phụ thuoccj vào người khác.

5. Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Thân phận người phụ nữ không tự quyết định được số phận của mình