Câu hỏi nâng cao, bài 2 Địa lí 12

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Trung Á.


Nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Trung Á, vì:

- Nước ta nằm ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch và gió mùa Châu Á, khu vực gió mùa điển hình trên thế giới nên khí hậu có 2 mùa rõ rệt.

- Tác động của các khối khí di chuyển qua biển với vai trò của Biển Đông - nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm, đã làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.