Câu hỏi nâng cao, bài 2 Địa lí 12

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 58
Bạn đánh giá: Chưa

Vị trí địa lí ảnh hưởng đến khí hậu nước ta như thế nào?

 


Vị trí địa lí ảnh hưởng rất sâu sắc đến khí hậu nước ta.

- Nằm trong vùng nội chí tuyến, quy đinh khí hậu nước ta tính chất nhiệt đới, lượng nhiệt cao và độ ẩm lớn.

- Giáp biển Đông, biển tăng cường độ ẩm và lượng mưa làm cho khí hậu nước ta có tính chất ẩm.

- Nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á, nên khí hậu của nước ta có sự phân hóa theo mùa: mùa đông - mùa hạ, mùa khô - mùa mưa.

- Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ làm cho khí hậu nước ta có sự phân hóa theo chiều Bắc - Nam: Phía Bắc khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, phía Nam là khí hậu cận xích đạo.