Câu hỏi thảo luận số 2 trang 139, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,77
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 31.3, hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta.

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 139, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận số 2 trang 139, SGK Địa lí 12.

Nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta.

- Kim ngạch nhập khẩu nước ta tăng nhanh và liên tục trong cả giai đoạn 1990 – 2005, từ 2,8 tỉ USD lên 36,8 tỉ USD, tăng gấp 13 lần.

- Cũng giống giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu tăng nhanh đặc biệt từ năm 1998 - 2005.

- Nhìn chung nước ta chủ yếu nhập siêu (trừ năm 1993), tuy nhiên bản chất có sự thay đổi so với thời kì trước (trước nhập siêu do nền kinh tế còn yếu kém chủ yếu nhập thuốc men, thiết bị y tế..., hiện nay chủ yếu nhập khẩu máy móc thiết bị cho công cuộc hiện đại hóa).