Câu hỏi thảo luận số 2 trang 14, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Dân số già dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội?


* Hậu quả của dân số già:

- Tích cực: Nguồn lao động có kinh nghiệm.

- Tiêu cực: 

+ Thiếu hụt nguồn lao động trẻ, năng động, đặc biệt là trong các ngành đòi hỏi nhiều lao động như dệt may, chế biến thực phẩm…và các ngành đòi hỏi đội ngũ tri thức trẻ năng động (tin học điện tử, dịch vụ…).

+ Chi phí lớn về phúc lợi xã hội, y tế cho người già: Lương hưu, bảo hiểm, viện dưỡng lão...

+ Nguy cơ suy giảm dân số.

=> Hạn chế sự phát triển kinh tế, tác động đến chất lượng cuộc sống.