Câu hỏi thảo luận số 2 trang 15, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy nêu một số loài động vật ở nước ta hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng, hoặc còn lại rất ít.


- Một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng hoặc còn lại rất ít của nước ta hiện nay: Bò tót, Hổ, Sao La, Hươu Vàng, Voọc mũi hếch, Voọc đầu trắng, Cò Quăm cánh xanh, Voi, Rùa da, Rùa hồ Gươm, Sếu đầu đỏ…