Câu hỏi thảo luận số 1 trang 15, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Ý kiến cho rằng “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại” có đúng không? Tại sao?


“Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại”, điều này đúng. Vì nhân loại sinh sống và phát triển được không thể thiếu không khí để thở, nước để uống, đất để gieo trồng lương thực... Nhưng không khí, nguồn nước và đất trên Trái Đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

- Bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề bởi khí thải công nghiệp, khói xe; lượng CO2 tăng lên đáng kể gây ra hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất nóng lên; hiện tượng mưa axit xuất hiện ở nhiều nơi; thủng tầng ô dôn…gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe đời sống con người và các hoạt động kinh tế.

- Chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt chưa được xử lí đưa trực tiếp vào các sông, hồ đã làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ở nhiều nơi trên thế giới: có khoảng 1,3 tỉ người bị thiếu nước sạch (1 tỉ người thuộc các nước đang phát triển).

 - Nước thải chưa xử lí thải ra sông, biển cùng sự cố tràn dầu, đắm tàu…đã làm ô nhiễm môi trường biển và đại dương gây tổn thất lớn, phá hủy môi trường sống của nhiều loài sinh vật dưới nước.

- Các chất thải công nghiệp, nông nghiệp đi vào môi trường đất, làm cho đất bị suy thoái và bạc màu. Ngoài ra diện tích đât nông nghiệp này càng bị thu hẹp do nước biển dâng và sa mạc hóa...