Câu 3 trang 16, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo gợi ý sau

Vấn đề môi trường       

        Nguyên nhân                           Hậu quả                             Giải pháp                
Biến đổi khí hậu

 

 

.

Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương.

 

 

 

Suy giảm đa dạng sinh học      

 


Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu:

         Vấn đề

     môi trường       

      Nguyên nhân                                       Hậu quả                                     Giải pháp                
Biến đổi khí hậu

- Khí CO2 tăng đáng kể.

- Khí thải công nghiệp và sinh hoạt.

- Khí CFCs

- Băng 2 cực tan dẫn đến mực nước biển dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều nơi.

- Thiên tai bất thường.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.

- Sử dụng hệ thống công nghệ để xử lí các khí độc trước khi thải ra bầu khí quyển.

- Trồng và bảo vệ rừng.

Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương.

- Chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa qua xử lí.

- Sự cố tràn dầu, đắm tàu, rửa tàu…

- Con người thiếu nước sạch sinh hoạt.

- Sinh vật biển bị đe dọa, cảnh quan biển bị hủy hoại.

- Xử lí nước thải công nghiệp và sinh hoạt trước khi đổ vào sông ngòi, biển.

- Xử phạt nặng những xí nghiệp nhà máy xả thải bừa bãi.

Suy giảm đa dạng sinh học - Khai thác, đánh bắt trái phép và quá mức.

- Nhiều loài sinh vật biến mất hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

- Mất nguồn gen di truyền, nguồn thực phẩm,  thuốc, nguyên liệu của nhiều ngành sản xuất.

- Nghiêm cấm khai thác trái phép và quá mức tài nguyên rừng, biển.

- Duy trì các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dữ trữ sinh quyển…

- Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đầu tư tàu thuyền, phương tiện, khuyến khích đánh bắt xa bờ.