Câu hỏi thảo luận số 2 trang 13, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội?


Dân số tăng nhanh dẫn đến:

*Tích cực:

- Dân số tăng nhanh mang lại nguồn lao động dồi dào.

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

*Tiêu cực:

- Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên.

- Gây nhiều sức ép về kinh tế - xã hội: thiếu việc làm, thiếu nhà ở, y tế - giáo dục, các vấn đề trật tự an ninh xã hội... 

=> Kìm hãm sự phát triển kinh tế.