Câu hỏi thảo luận số 2 trang 20, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 5.1, so sánh và nhận xét về các chỉ số dân số của châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.

BẢNG 5.1. MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ DÂN SỐ - NĂM 2005

Châu lục - nhóm nước   

Tỉ suất sinh thô

   (phần nghìn)

  Tỉ suất sinh tử

   (phần nghìn)

  Tỉ suất gia tăng

dân số tự nhiên (%)

Tuổi thọ trung bình

            (tuổi)

Châu phi            38             15              2,3             52
Nhóm nước đang phát triển            24               8              1,6                   65
Nhóm nước phát triển            11             10              0,1             76
Thế giới            21               9              1,2            6,7

 


- Châu Phi dẫn đầu thế giới về tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.

+ Tỉ suất sinh thô: châu Phí có chỉ số cao nhất với 38 phần nghìn, trong khi các nước đang phát triển là 24 phần nghìn, nước phát triển 11 phần nghìn và thế giới là 21 phần nghìn.

+ Tương tự, tỉ suất tử thô là 5 phần nghìn và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là 2,3% của châu Phi cao nhất so với nhóm các nước đang phát triên, nhóm nước phát triển và thế giới (gấp 23 lần các nước phát triển).

- Tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới (52 tuổi), trong khi đó các nước phát triển là 76 tuổi, đang phát triển là 65 tuổi và trung bình thế giới là 67 tuổi.