Câu 3 trang 23, SGK Địa lí 11

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân cư xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này.


 Dân số đông và tốc độ tăng dân số cao đã gây nhiều sức ép về vấn đề xã hội của châu Phi:

- Đói nghèo: Sản xuất lương thực theo đầu người giảm dần đến nạn đói trầm trọng, vấn đề đảm bảo an ninh lương thực gặp nhiều khó khăn trong khi điều kiện canh tác nông nghiệp hạn chế.

- Vấn đề nhà ở gặp nhiều khó khăn, nhiều khu nhà ổ chuột là môi trường thuận lợi cho dịch bệnh và các tệ nạn xã hội phát triển.

– Các mặt y tế, giáo dục kém phát triển, trình độ dân trí và chất lượng cuộc sống của người dân thấp, nhiều hủ tục lạc hậu, bệnh tật đe dọa cuộc sống hàng trăm triệu người dân châu Phi.

- Gây sức ép về vấn đề giải quyết việc làm.

- Dân số đông đã kìm hãm sự phát triển kinh tế.

- Các cuộc xung đột tại Bờ Biển Ngà, Công –gô, Xu-đăng, Xô-man-li…cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.