Câu 1 trang 23, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?


Trong quá trình khai thác và bảo vệ tự nhiên, các nước châu Phi cần:

– Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.

– Áp dụng các biện pháp thủy lợi nhằm hạn chế sự khô hạn.