Câu hỏi thảo luận trang 113, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị  sản xuất nông nghiệp?


Ở các nước đang phát triển, trong có cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, tỉ trọng cây lương thực chiếm tỉ trọng lớn còn chăn nuôi rất ít, vì: Các nước đang phát triển là những nước đông dân, vì vậy phải trồng nhiều cây lương thực để đảm bảo thức ăn lúa gạo cho con người. Vì vậy, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp.