Câu 3 trang 116, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 45
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao ngành nuôi trồng thủy sản thế giới ngày càng phát triển?


Ngành nuôi trồng thủy sản thế giới ngày càng phát triển vì:
- Việc khai thác thủy sản quá mức dẫn đến nguồn lợi thủy sản ngày càng càn kiệt, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản ven bờ.

- Việc nuôi trồng thủy sản không gặp nhiều khó khăn, tốn kém, giúp tận dụng diện tích mặt nước, giải quyết việc làm, chủ động được nguồn cung thủy sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao,..

- Nhu cầu thủy sản rất lớn do đây là nguồn cung cấp đạm động vật bổ dưỡng cho con người. Việc nuôi trồng thủy sản góp phần cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.