Câu hỏi thảo luận trang 114, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?


Liên hệ địa phương em về:
- Các hình thức chăn nuôi: chăn thả, nửa chuồng trại, chuồng trại, chăn nuôi công nghiệp.
- Các hướng chăn nuôi: lấy sức kéo, lấy thịt, sữa, da, lông