Câu hỏi thảo luận trang 116, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Ở địa phương em nuôi trồng những loại thủy sản nào?


Liên hệ địa phương em về những loại thủy sản đang nuôi trồng. Ví dụ: tôm càng xanh, tôm xú, cá ba sa, ốc hương,....