Câu hỏi thảo luận trang 190, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng quan cao trong nền kinh tế của nước ta?


- Vùng biển nước ta bao gồm các bộ phận: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyên kinh tế, thềm lục địa.

- Kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta vì:

+ Trong điều kiện hiện nay khi mà tài nguyên thiên nhiên trong đất liền ngày càng cạn kiệt thì tiến ra biển, khai thác có hiệu quả tài nguyên biển là điều cần thiết.

+ Phát triển kinh tế biển, đặc biệt các ngành hàng hải, du lịch biển… là một trong những con đường nhanh nhất để nước ta mở rộng giao lưu với các quốc gia trong khu vực, trên thế giới, là bàn đạp để nước ta tiến ra đại dương.

+ Phát triển kinh tế biển cùng là cách khẳng định chủ quyền, bảo vệ an ninh biên giới vùng biển nước ta.

+ Vùng biển nước ta chung với vùng biển của 9 quốc gia, biển Đông còn là vùng có nền chính trị nhạy cảm. Vì thế nước ta cần đầu tư hơn nữa tới việc phát triển kinh tế biển, quan tâm đời sống người dân vùng biển.