Câu hỏi thảo luận số 1 trang 191, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy kể tên các ngư trường trọng điểm của nước ta và xác định các ngư trường này trên bản đồ giáo khoa treo tường Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam).


* Hướng dẫn: Học sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 20 - Thủy sản.

Câu hỏi thảo luận số 1 trang 191, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận số 1 trang 191, SGK Địa lí 12.

* Hướng dẫn trả lời:

-  Các ngư trường trọng điểm của nước ta:

+ Ngư trường Cà Mau - Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan).

+ Ngư trường Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ).

+ Ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.

-   HS xác định các ngư trường trên Atlat Địa lí Việt Nam.