Câu hỏi thảo luận số 2 trang 191, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.


* Hướng dẫn: Học sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 21 - Công nghiệp chung.

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 191, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận số 2 trang 191, SGK Địa lí 12.

* Hướng dẫn trả lời:

4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long gồm: Hồng Ngọc (Ruby), Rạng Đông (Dawn), Bạch Hổ (White Tiger) và Rồng (Dragon), Sư Tử Đen - Sư Tử Vàng.