Câu hỏi thảo luận trang 192, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định trên bản đồ các huyện đảo trên.


* Hướng dân làm bài: Học sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5.

Câu hỏi thảo luận trang 192, SGK Địa lí 12
Câu hỏi thảo luận trang 192, SGK Địa lí 12

* Hướng dẫn trả lời:

- Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên bản đồ để xác định các huyện đảo:

+ Huyện đảo Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

+ Huyện đảo Cát Hải và huyện đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng).

+ Huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

+ Huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẩng).

+ Huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

+ Huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

+ Huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

+ Huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

+ Huyện đảo Kiên Hải và huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

- Học sinh phải xác định được các huyện đảo trên bản đồ.