Câu hỏi thảo luận trang 194, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển.


Một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển:

-  Quảng Ninh: khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển và giao thông vận tải biển.

-  TP. Hải Phòng: khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển - đảo, giao thông vận tải biển, đóng tàu biển.

-  TP. Đà Nẵng: giao thông vận tải biển và du lịch biển.

-  Khánh Hòa: khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển, giao thông vận tải biển.

-  Bà Rịa - Vũng Tàu: nổi bật về phát triển tổng hợp kinh tế biển (khai thác hải sản, khai thác dầu khí, du lịch biển, giao thông vận tải biển).

-  Kiên Giang: đánh bắt cá biển, du lịch biển - đảo.