Câu hỏi thảo luận trang 52, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?


Việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU:

- Có tác dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

- Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

- Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

- Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.