Câu hỏi thảo luận trang 53, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Các nước EU đã hợp tác vơi nhau như thế nào trong lĩnh vực về giao thông vận tải?


- Trong lĩnh vực giao thông vận tải, các nước EU hợp tác với nhau trong việc xây dựng đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ nối liền nước Anh với châu Âu lục địa được hoàn thành vào năm 1994.

⟹ Đây là tuyến giao thông rất quan trọng ở châu Âu, vì với đường hầm này, hàng hóa có thể vận chuyển trực tiếp từ Anh sang châu Âu lục địa và ngược lại mà không cần trung chuyển bằng phà.