Câu hỏi thảo luận trang 55, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?


Những lợi ích trong liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ đã đem lại:

- Tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa ba nước Hà Lan, Đức và Bỉ về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục..

+ Trao đổi về lao động giữa các nước, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân, thu hút lao động giỏi, trẻ, năng động.

+ Mở rộng thị trường tiêu thu, thúc đẩy sản xuất hàng hóa các nước.

+ Liên kết đào tạo ở các trường đại học….