Câu 1 trang 55, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 147
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa  như thế nào đối với việc phát triển EU?


* Mục đích thiết lập thị trường chung EU: EU thiết lập một thị trường chung nhằm đảm bảo việc tự do lưu thông hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên.

* Ý nghĩa của việc hình thành thị trường chung châu Âu.

  • Giúp phát huy tối đa lợi tế về nhân tài, vật lực, nguồn vốn... ở các nước cho sự phát triển của cộng đồng chung châu Âu.
  • Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn mặt của tự do lưu thông.
  • Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ngoài EU.
  • Tăng cường sức mạnh và khả năng cạnh tranh của EU với các trung tâm kinh tế khác trên thế giới.

* Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô có ý nghĩa:

  • Nâng cao sức cạnh tranh của EU.
  • Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
  • Tạo thuận lợi khi chuyển giao vốn trong EU.
  • Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.