Bài 1 trang 45 SGK Hóa học 11. Viết công thức electron, công thức cấu

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ có hóa trị và số oxi hóa bao nhiêu ?


Công thức electron của HNO3:

Công thức cấu tạo phân tử HNO3:

 

Trong HNO3, nitơ có số oxi hóa +5 và hóa trị là 4.