Bài 6 trang 45 SGK Hóa học 11. Khi hòa tan 30,0 g hỗn hợp đồng và...

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

Khi hòa tan 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng(II) oxit trong 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monooxit (đktc). Xác định hàm lượng phần trăm của đồng(II) oxit trong hỗn hợp, nồng độ mol của đồng(II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau phản ứng, biết rằng thể tích dung dịch không thay đổi.


nHNO3= 1,5.1,00=1,5molnNO= 6,7222,4=0,3mol

+ Cách 1: Bảo toàn e

Do dung dịch sau phản ứng có chứa axit nên HNO3 dư⇒ Cu, CuO phản ứng hết

Theo định luật bảo toàn electron: CuCu+2  + 2e              N+5 +3e N+2 2nCu=3nNOnCu=3nNO2=3.0,32=0,45mol

mCuO=30-mCu=30-0,45.64=1,2 gam %mCuO=1,230.100%=4%

nCu(NO3)2=nCu(Cu +CuO)=nCu+nCuO=0,45+1,280=0,465molnHNO3 phản ứng=nN+5 +nN+2=2nCu(NO3)2+nNO=2.0,465+0.3=1,23molnHNO3 =1,5-1,23=0,27mol

Vy: CM(HNO3)=0,271,5=0,18MCM(Cu(NO3)2)=0,4651,5=0,31M

+ Cách 2: Phương pháp truyền thống

PTHH3Cu +8HNO33Cu(NO3)2+2NO+4H2O (1)0,45      1,2       0,45          0,3 molCuO  + 2HNO3  Cu(NO3)2 + H2O (2)0,015 0,03         0,015 (mol)Từ (1)mCuO=30-mCu=30-0,45.64=1,2gam%mCuO=1,230.100=4%nCuO=1,280=0,015molTừ (2)  (1) nHNO3=1,2 + 0,03 = 1,23 (mol) nHNO3=1,5-1,23=0,27mol     nCu(NO3)2 =0,45+0,015=0,465(mol)Vy: CM(HNO3)=0,271,5=0,18MCM(Cu(NO3)2)=0,4651,5=0,31M