Bài 1 Trang 86 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Cho phản ứng :  2Na + Cl2  → 2NaCl

Trong phản ứng này, nguyên tử natri

A. bị oxi hoá. 

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

Chọn đáp án đúng.


Đáp án A