Bài 6 Trang 87 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.


Ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :

  3Fe+2O20 Fe3+83O4-2H20 + Cl202H+1Cl-12H20+O202H2+1O-2

Ba thí dụ phản ứng hoá hợp không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :

  1. CaO + CO2  → СаСОз
  2. Na2O + H2O → 2NaOH
  3. SO3 + H2O → H2SO4.