Bài 8 Trang 87 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?


Sở dĩ phấn ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử vì trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi sô' oxi hoá của các nguyên tố.