Bài 4 Trang 86 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử:

A. Tạo ra chất kết tủa.

B. Tạo ra chất khí.

C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.

D. Có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố.

Chọn đáp án đúng.


Đáp án D