Bài 15 Trang 22 SGK Vật lí 10

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách xe 20 m. Người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính thời gian hãm phanh.


 ta có v= 36 km/h = 10m/s ; v = o; s = 20m

a) Áp dụng công thức 2as = v- v0  => a = v2-v022s=-10040= -2,5 m/s2.

b) Áp dụng công thức v =  v0 + at => t = -v0a

=> t =102,5 = 4s => t  = 4s.