Bài 3 trang 101 SGK Hóa học 11. Thế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba ?

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba?


- Liên kết đơn là liên kết do một cặp electron chung tạo nên.

- Liên kết đôi là liên kết do hai cặp electron chung tạo nên.

- Liên kết ba là liên kết do ba cặp electron chung tạo nên.