Bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là :

A. HCOOC3H7.                             B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.                          D. HCOOC­3H5.


X có công thức cấu tạo C4H8O2 nên X là este no, đơn chức, mạch hở

Y có công thức C2H3O2Na ⇒ Y là muối ⇒ Y có CTCT là CH3COONa

Vậy X là CH3COOC2H5

Đáp án C