Bài 5 trang 107 sgk vật lý 12

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Năng lượng điện từ là gì?


Năng lượng điện từ là tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm.