Bài 2 trang 107 sgk vật lý 12

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?


Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian, đồng thời dòng điện i lệch pha π /2 so với điện tích q.